Placement Cell

Mr. Abhay Mehta
Mr. Ashish Devkota
Ms. Arpita Saxena
Ms. Nikita Dwivedi
Ms. Rashi Sharma

Anti-ragging Cell

Mr. Ashish Devkota
Ms. Arpita Saxena